Chỗ ở mới


Núp bóng cửa Thiền kể cũng hay!

Lắng kinh, nghe kệ suốt đêm ngày.
Dõi mở tâm hồn, đâu chữ "Ngộ"?
Vì không thụ giới, tỉnh mà say.
Đường trần, ấy bởi duyên hay nợ?
Thế sự, quanh ta mãi đổi thay.
Xưa nay, dễ mấy ai thành Phật.
Thiện căn, chính tại chữ "Tâm" này

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét