Suối giải oan


Có tự bao giờ, suối giải oan?

Chín khúc quanh co, ẩn nỗi buồn.
Gió ngừng xào xạc, chim ngơ ngác.
Đến tận bây giờ, vẳng tiếng than!

Ai đã trẫm mình, chịu hàm oan?
Tỏ dạ trung trinh, vẫn sắt son.!
Giải oan? Còn giải bao lâu nữa?
Mới giải được xong, những oán hờn!

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét