Nhân quả


Thế gian vô sự hựu vô nhân.

Nhân sinh khởi thủy tự nhiên luân.
Chung thân hành xử, nhân vi thượng.
Phúc lộc tử tôn, vạn đại truyền.
Nghịch thiên, hoành bạo, phi nhân tính
Oan nghiệt ứng báo, đáo nhãn tiền.
Hướng thiện, tâm an, tâm thanh tịnh.
Quả viên, nhân mãn, thị thần tiên.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét